Dayan to Tama to Tobi Neko to: 3-tsu no Neko no Monogatari (Anime)

Dayan to Tama to Tobi Neko to: 3-tsu no Neko no Monogatari
Cats Tail's Tales (English), ダヤンとタマと飛び猫と ~3つの猫の物語~ (Japanese), Dayan to Tama to Tobi Neko to: Mittsu no Neko no Monogatari (Synonyms)
Subscribe to
『Dayan to Tama to Tobi Neko to: 3-tsu no Neko no Monogatari』

📖 Synopsis


The Neko no Dayan, Tama & Friends: Uchi no Tama Shirimasenka?, and Tobi Neko will receive an omnibus film. The three segments will be titled "Dayan to Jitan" (Dayan and Jitan), "Tama to Fushigi na Sekizou" (Tama and the Mysterious Statue), and "Tabi Suru Tobi Neko" (The Jumping Cat Travels).

📰 Updates


📺 Releases


🗣️ Discussion