Mashin Eiyuuden Wataru: Nana Tamashii no Ryuujinmaru (Anime)

Mashin Eiyuuden Wataru: Nana Tamashii no Ryuujinmaru
魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸 (Japanese)
Subscribe to
『Mashin Eiyuuden Wataru: Nana Tamashii no Ryuujinmaru』

📖 Synopsis


📰 Updates


📺 Releases


🗣️ Discussion