Zhan Shou Zhi Ren (Anime)

Zhan Shou Zhi Ren
Blade of Vengers (English), 斩兽之刃 (Japanese)
Subscribe to
『Zhan Shou Zhi Ren』

📖 Synopsis


📰 Updates


📺 Releases


🗣️ Discussion