Toiki no Yokan (Manga)

Toiki no Yokan
Devotion (Synonyms), ๅๆฏใฎไบˆๆ„Ÿ (Synonyms)
Subscribe to
ใ€ŽToiki no Yokanใ€

๐Ÿ“– Synopsis


[from fictiondb:]Caryl never wanted to dupe Sir Geoffrey. But Brad convinced her that the only way to bring peace to the old man's final days was to have Caryl pose as Brad's former fiancee, Caryl's own sister, Emma.How could Caryl deny Brad anything? She had loved him at eighteen and loved him still at twenty-four. But she hadn't counted on marriage, and while Sir Geoffrey was now happy to see Brad and "Emma" united at last, Caryl herself could only wonder how long she would have to endure a marriage with all the love on one side.

๐Ÿ“ฐ Updates


๐Ÿ“บ Releases


๐Ÿ›๏ธ Store